O kompaniji

HIGH QUALITY SOLUTIONS

Pouzdana i sigurna rešenja

Strategija kompanije BIT MEDIA je prilagođavanje specifičnim zahtevima tržišta. Upravo zbog toga naš tim stručnjaka u saradnji sa partnerima stvara mogućnosti razvoja i potpuno personalizovanih rešenja koristeći pouzdane proizvode.

Kontinuirano uspešno poslovanje ostvareno je zahvaljujući savremenom načinu poslovanja, primeni svetskih iskustava i znanja, i stručnom kadru koji reaguje brzo, fleksibilno i efikasno.
  • Brzo
  • Kvalitetno
  • Sigurno

Bezbednosna
Rešenja

Kompanija BIT MEDIA brine o potrebama kupaca, identifikaciji njihovih želja i potreba.
Sve aktivnosti su usmerene na zadovoljenje najviših standarda poslovanja i informacioni sistem je podrška tom cilju.

20+ GODINA U INDUSTRIJI

Lideri na polju inovacija

Kompanija BIT MEDIA je osnovana 2015. godine, ali naši stručnjaci poseduju preko 20 godina iskustva na polju bezbednosti, informacionih tehnolodija i razvoja.

Prevazilazeći očekivanja

Ispunjavanje iznad očekivanja znači da uvek dajemo više vrednosti u ono što radimo. Svaka naša aktivnost ima određene ciljeve koje definišu njen završetak ili način na koji treba da se izvrši. Naš cilj je da ta aktivnost bude vrednija ili važnija tj. i da usluga bude iznade definisanog i očekivanje klijenta.

Klijenti na prvom mestu

Davanje prioriteta zadovoljstvu kupaca je osnovni princip u našoj kompaniji, pri čemu se klijenti tretiraju sa osećajem razlikovanja i zahvalnosti. Davanje prioriteta klijentima podrazumeva korišćenje svih raspoloživih mera da se garantuje pružanje usluge najvišeg kvaliteta.