Planiranja i instalacija sistema tehničke zaštite

Sigurnost objekata

Sigurnost objekata je važna za zaštitu ljudi, imovine i podataka. Postoje različiti pristupi za povećanje sigurnosti objekata:

 • Fizička sigurnost: Ovo uključuje postavljanje zaštitnih barijera, poput ograde ili zidova, kao i korištenje sigurnosnih sistema, poput kamera, alarma ili čuvara.
 • Informatička sigurnost: Ovo se odnosi na zaštitu podataka i informacija od neautoriziranog pristupa ili krađe. To može uključivati ​​korištenje šifriranja, autentifikacije i drugih mjera zaštite podataka.
 • Protivpožarna zaštita: Ovo uključuje postavljanje protivpožarnih alarma, sprinkler sistema i drugih mjera za sprječavanje požara i ograničavanje štete.

Naš tim stručnjaka je ovde da vam pruži sve savete i smernice koji su vam potrebni da vaš sistem video nadzora radi optimalno za vašu bezbednost. Naše usluge uključuju:

 • Savete, smernice i specifikacije sistema video nadzora i opreme koja vam je potrebna
 • Usluga ugradnje video nadzora, ugradnje kamera u Beogradu i okolini
 • Održavanje sistema video nadzora
 • Nadogradnje vaših postojećih sistema
 • Naši profesionalni poslovni sistemi video nadzora koriste najsavremeniju tehnologiju za nadgledanje vaše imovine, ljudi i rada 24 sata dnevno.

Ukoliko vi kao fizičko lice kamere postavljate na privatan posed u cilju obezbeđenja tj. pokrivate samo vaš stan, kuću ili dvorište i nemate nikakav kontakt sa tuđim ili javnim prostorom onda nemate nikakve obaveze prema Zakonu, tačnije nije potrebno uraditi projekat tehničke zaštite. Ukoliko snimate deo koji nije privatan posed, onda je potrebno uraditi sve što je ispod navedeno i što važi za pravna lica.

Planiranje i instalacija sistema tehničke zaštite za pravna lica, preduzetnike i skupštine stanara

Zakon o privatnom obezbeđenju koji obuhvata i tehničko obezbeđenje objekata (video nadzor, alarm, video interfon, kontrola pristupa itd.) nalaže da sva pravna lica i skupštine stanara mogu angažovati isključivo firme koje poseduju odgovarajuće licence od strane Ministarstva unutrašnjih poslova za ugradnju i održavanje pomenutih sistema.

Za legalizaciju sistema tehničke zaštite privatnih objekata, stambenih zajednica, preduzetničke radnje ili mikro preduzeća, potreban je Projekat tehničke zaštite, Ugovor o instalaciji i montaži, kao i Ugovor o godišnjem održavanju.

Ukoliko je sistem video nadzora urađen pre stupanja na snagu pomenutog zakona, odnosno pre 2017. godine, neophodno je da se potpiše Ugovor o održavanju sa licenciranom firmom koja će sistem prilagoditi i usaglasiti sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.

Svako pravno lice, skupština stanara, preduzetnik, investitor čine prekršaj zakona ukoliko za ugradnju angažuju fizičko lice, firmu bez licence ili sami izvrše ugradnju.

Obavezni uslovi koji moraju da se ispune mikro preduzeća, skuštine stanara i preduzetnici:

 • Izrada projekta video nadzora;
 • Potpisivanje ugovora o montaži i ugovor o održavanju sa licenciranom firmom;
 • Objekat je potrebno prijaviti lokalnoj (mesnoj) policijskoj stanici;
 • Video materijal se mora čuvati najmanje 30 dana;
 • Neophodno je obezbediti rad sistema u slučaju nestanka struje pomoću UPS-a;
 • Snimljeni video materijal ne sme biti objavljivan i javno prikazivan;
 • Na objektu je potrebno postaviti upozorenje „Objekat je pod video nadzorom“ uočljivo i nedvosmisleno morate da označite oblast koju pokrivaju kamere;
 • Instalirani sistem tehničke zaštite ne sme da ugrožava privatnost drugih;
 • Kamere moraju biti uočljive jer nije legalno postavljati skrivene kamere.

Mala, srednja i velika preduzeća, kao i objekti koji su po Zakonu o privatnom obezbeđenju svrstani u grupu obavezno obezbeđenih, pored gore svega navedenog obavezno je i sledeće:

 • Akt o proceni rizika imovine lica i poslovanja;
 • Plan tehničke zaštite;
 • Projekat tehničke zaštite;
 • Nadzor nad izvođenjem.